ФОЛКЛОРНИ ПАКЕТИТеатрални тренингиСВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВАЙога и жизнерадост

Работилницата на Марго

" Триединство: Обект-Субект- История"

  1. Мотивацията за този курс е базирана на провокацията и любопитството, които се случват в процеса на работата. Изследване на субекта, обекта и създаването на обща история в работата с други субекти и обекти в пространството. Преоткриване, изучаване,създаване и работа в екип. Споделяне и осъществяване на концепции и идеи.

    Основни дейности: В първия модул се работи за създаване на екип чрез различни тренингови игри. Вторият модул е подгряващ,т.е работи се за концентрация, работа в малък екип(двойка), провокация на фантазията, изследване на пространство и обекти. Създаване на предпоставки за изграждане и сформиране на екип, който може да измисли, създаде и представи една концептуална идея. Третият модул е същинската работа с обектите и пространството. Предлагат се различни материали и обекти , с които всеки да създаде своя инсталация, кукла и др., която трябва да има свое заглавие. Също така трябва да има своя кратка история / концепция и да се презентира. Четвъртият етап е всички индивидуални инсталации / кукли да бъдат навързани в една обща инсталация. Тук целият екип решава и излъчва куратора на крайната презентация. Последният етап е споделяне - обратна връзка от водещите към участниците и от участниците към водещите на курса. Кратка равносметка от получените знания и умения.

    Курсът е предназначен за деца и младежи от 8 до 18- годишна възраст. Тренингът ще ги провокира в творческа посока, която от своя страна им дава възможност да опознаят себе си, другите и заобикалящата ги среда.Работата с различни предмети, материи, цветове и пространство ще им даде възможност за преоткриване на самите тях като личности и за това какви биха искали да бъдат. Това им дава отправна точка за бъдещо личностно развитие.

    Обучителите в курса са учители, възпитатели, социални работници.Това им дава възможност за придобиване на знания и умения, които да прилагат в работата си с деца, младежи и други. Преминаването през този тренинг ще бъде провокация за тях да се задълбочат в търсенето, изучаването и намиранетона алтернативни методи за работа с различни социални групи. Този тренинг ще им помогне да разберат и опознаят по-добре социалната група, с която работят. Защото избора на обект и неговото позициониране в пространството заедно с цветовете и материите представляват самия ЧОВЕК: Творецът-Детето-Младежът-Личността. Творецът, който споделя себе си пред другите. Това създава една благоприятна среда за решаване и справяне в проблемна ситуация. Създава се среда на доверие и приятелство, в която е по-лесно да се намерят добри решения на конфликти и напрежение.

Новини

06 Март 2019
Първите дни на месец март посрещнахме с много сияние, детски усмивки и народни танци.С песента на птици...
19 Февруари 2019
И няма празник без нас - тук сме в пълен състав. Танцьори и музикантии всякакви таланти!   ...
14 Февруари 2019
Благодаря на Господ, че имам най-вълшебната професия - да благославям влюбените хора, когато се вр...